49°15'58.997"N 13°59'46.784"E

---------------------------------------

TEPLOTA VODY
měřeno v (20:21)

15.7 °C

GRAF TEPLOTY

---------------------------------------

Aktuální počasí a průtok řeky

pokusy

Štěkeňský jez – perla Otavy, pro nejaktuálnější informace

klikněte ZDE!!

——————————————————————————————————————————————————————————–Nedaleko Strakonic se nachází vesnička Štěkeň. Protéká jí řeka Otava a překonává zde jez s krásným „přírodním aquaparkem“, který je vyhledávaným místem nejen vodáky ale i turisty a cyklisty.——————————————————————————————————————————————————————————–

POZOR! Po velké rekonstrukci jezu z podzimu 2014 je vše trochu jinak. Masivní vybagrování podjezí způsobilo znatelný pokles hladiny. Podjezí je zcela jiné, proto dávejte velký pozor kam skáčete! Všude jsou však příjemné oblázky pro děti. Také nově vybudované přístupové schody nad jezem i pod jezem velmi usnadňují jak přenášení lodí, tak přístup do vody pro plavce i děti.

——————————————————————————————————————————————————————————–

! VAROVÁNÍ !
!!  Koupání v okolí jezu je na vlastní nebezpečí  !!

ČEHO SE VYVAROVAT PŘI SPLOUVÁNÍ A KOUPÁNÍ NA TOMTO JEZU

Už za mírně zvýšeného stavu vody se nepokoušejte náš jez sjíždět bočními přepady! Stačí hladina zvýšena o 15-30cm nad normálem a pod bočními přepady se tvoří vodní válec. Pro sjíždění používejte vždy vorovou propust nebo-li šlajsnu! Pokud se na to necítíte, raději nesjíždějte jez vůbec! Více info v odkazu…

http://www.stekenskyjez.cz/rubrika/ceho-se-vyvarovat-pri-splouvani-a-koupani-v-okoli-stekenskeho-jezu

!!!NIKDY SE NEKOUPEJTE SAMI!!!

Koupání v řece a ve volné přírodě vůbec je na vaše vlastní riziko, proto opravdu dbejte zvýšené opatrnosti, nikdy nepřeceňujte své síly a neskákejte tam, kde to neznáte!

——————————————————————————————————————————————————————————–

Štěkeňský jez má mezi jezy podobné postavení asi jako Karlštejn mezi hrady. To ví každý, kdo na něm něco zažil. Ať už jako čundrák, vodák, turista či obyčejný rekreant. Šlajsna pro vodáky je dnes skutečně raritou, až malým divem světa. Je to poslední otavský jez, jehož šlajsna je využívána pro sportovní vodáctví. Za určitého průtoku se chová až jako playspot vhodný pro rodeové prvky. Podobně krásný jez býval jen v Rábí, jehož propust je nyní trvale zahrazená. I ona bývala lahůdkovým cvičným terénem pro dětské vodácké tábory.

Šlajsna, dříve vorová propust, se dá splouvat klasicky popředu i bokem, pod ní je hluboký vlňák s vracákem, který umožňuje pestrý vodácký výcvik včetně eskymáků. Ne nadarmo jez navštěvují vodáci z celé republiky. Desítky let na něm probíhají vodácké kurzy několika vysokých škol. To jsou tisíce velmi dobře vycvičených vodáckých učitelů a instruktorů.

Štěkeňské Lurdy

A co teprve koupání na jezu. Tím, že je pod jezem hodně vody, umožňují šikmé přepady z koruny jezu takové masáže a perličkovou koupel, že ji dámy označují pojmem „Lurdy“. Malá droboť se vyvaluje na šikminách jezu a když se jí zachce, skáče do pěny pod jezem. Kousek dál se v brouzdalištích máchají nejmenší caparti s maminkami.

Snad největším kouzlem jezu je vlňák, kam mladí kluci mohou skákat všelijaká salta. Jeho vracák je dokonalý přírodní tobogán. Můžete se v něm opatrně vozit a točit na okraji, a když se seznámíte, a necháte se potopit vodním vírem, absolvujete podvodní cestu, která nemá obdoby, dá se to jen srovnat s vlnami Atlantiku. Vír si vás chvíli podrží jak dračí tlama a za pár vteřin vás vyplivne o deset metrů dále. Šlajsna se dá sjíždět i na nafukovacím lehátku. Ve správném proudu jednoho ze tří ramen řeky doplují děti až pod kemp.

V hloubce pod vlňákem je tišina. Nejšikovnější kluci dokážou po hlavě skákat z kozy jezu daleko do vlňáku. Zmizí v rozbouřených vlnách, pod vodou se přimknou ke dnu jako Old Shatterhandi, otočí se, podplavou celý vlňák a schovají se pod přepady jezu ostatním. Ti, co to neznají, se o ně strachují. Prostě kluci se baví! Nejlepší borci se dokážou vynořit v největším proudu vlňáku, využít podvodních chytů a proskočit do šlajsny jak lososi. Vztyčí se, proběhnou šlajsnou, šipkou přeskočí kládu a jsou nad jezem. I tam je hloubka, kde se dá plavat stovky metrů daleko. Ve šlajsně se dá dokonce i surfovat. Kluci připevní lanem desku k železnému kruhu a na nejvyšší vlně surfují. Královská masáž je bonbónek šlajsny. Kdo umí nalézt ta správná místa, využít je pro oporu nohou, surfuje v proudu šlajsny vlastním tělem v lehu na zádech či na břiše. Nejúžasnější masáž je vsedě, záda si jen pomlaskávají.

Pod jezem jsou krásné peřeje, ale i klidné tůňky, kde se prohání hejna ryb. Nejlépe se pozorují z obou koz jezu. Je-li pozorovatel trpělivý a má štěstí, může být svědkem i útoku štiky na bělice. Je to ráj pro rybáře. V kempu proto v létě táboří i dětské rybářské kroužky. Stříbrné třpytky létají vzduchem a prorážejí zlatavou hladinu. Kamenná plata jezu a břehy řeky jsou obleženy rekreanty, na lavičkách posedají důchodci kochající se pozorováním romantického života na jezu. Zapouštíme tu své kořeny, vstřebáváme energii, abychom mohli třeba až létat.. Jako je jedna Štěkeň na světě, je i štěkeňský jez jediný.

——————————————————————————————————————————————————————————–

176 Odpovědí k „Štěkeňský jez“

 • Жилье должно быть комфортным. Именно поэтому строительство нужно доверить профессионалам. Каждая строительная специальность по своему интересна, и может принести неплохой результат, если к ней подойти правильно

 • Promote your online business, local shop/service or blog without any paid ads. This post examines a few different ways to get lots of free ad exposure for your business: https://bit.ly/5waystoadvertisefree

 • Did you know that notes like these that come through your website’s contact page can actually be an excellent way to generate leads for your online business? How exactly do we do this? Simple, we craft an ad message like this one for your site and we blast it out to thousands contact pages on sites in whatever niche or country you want to target. Do these types of ads work? Of course they do! You’re reading this now aren’t you? What’s more, this won’t cost you much more than a hundred bucks a month! Want to find out more? write an email to: HardinJakobev58771@gmail.com

 • Height age is the age at which the height of the person is equal to the peak of 50 % of a reference standard population by age and gender. The transection of horizontal fibers is geared toward scope and thoroughly respecting ventricle boundaries. What are the first-line treatment choices to prevent relapse once he’s in remissionfi prehypertension blood pressure diet order clonidine 0.1mg fast delivery. It has been used for tons of of years and dons a colorful history (Dossey, 2000). An example of a fast aspirin challenge desensitization protocol is provided in Table 13.
  Eosinophilic a substance or tissue element, normally primary in nature, by an abnormally excessive focus of bilirubin in the blood. Ameloblastic Fibroma iv) Rarely, carcinomas could come up from the odontogenic it is a benign tumour consisting of epithelial and connec epithelium lining the odontogenic cysts. The Hague Child Abduction Convention: Diminishing Returns and Little To Celebrate for Americans blood pressure position buy dipyridamole with american express. Restricted activity; keep on mild home work and offce weeks work Partial response 50% tumor regression for at least 4 2. The technical professional panel members represented the fields of gynecology, interventional radiology, reproductive endocrinology, and epidemiology. Plasampharesis has 2 mg/day of copper is widely acceptable and not speci?c been tried for patients with refractory generalized for physique weight or age (pediatric or adult). Adverse outcomes included 11 small-forgestational-age newborns, 1 toddler with a club foot, and 1 toddler with a large facial hemangioma. Other points might arise when, for example, the treating physician can be providing the counselling erectile dysfunction lotion generic 200 mg red viagra with visa. Metabolites of curcumin were recognized in research quantities in all sufferers who took the 3. The therapy of choice for adrenal crisis, of any trigger, is fluid alternative, hydrocortisone hemisuccinate intravenously, and if hypoglycemia is current, intravenous dextrose. There are then two photographs despatched to the mind and this results in double vision, diplopia. People receiving potassium dietary supplements are rily used to diagnose and monitor hepatic situations are listed usually taking diuretics and could also be cleared for remedy with in Table 18-eleven. Cross References Akinesia; Dyskinesia; Hypokinesia 380 Z Zeitraffer Phenomenon the zeitraffer phenomenon has generally been described as a part of the aura of migraine, in which the speed of moving objects appears to extend, even the automobile in which the affected person is driving diabetes medications starting with v actoplus met 500 mg with amex. Bamforth (2003) described an 18-year-old girl of northern European ancestry with acquired hypopigmentation and neurologic abnormalities. Because of the a number of results, increased physical activity is a useful method in which to prevent and deal with metabolic syndrome.
  Before the red asterisk is within the blood (central compartment), metabolism and is the absorption and distribution section, or section, and after excretion (urinary, fecal, exhaled air) often occur, no the red asterisk is the elimination part, or phase. In this manner it is pos focal), followed by focused biopsy sampling, is essentially the most ac sible to supply the histopathologist with a larger quantity of curate diagnostic modality. While modied radi lin would be the remedy of alternative if the pa cal mastectomy is a useful modality in treating tient suffered from mastitis, which commonly breast most cancers, a histologic prognosis of breast occurs in thefirst weeks of breast feeding and most cancers mustfirst be established so as to se is often attributable to Staphylococcus aureus or lect the most applicable remedy and surgi cal plan cholesterol ratio 3.4 rosuvastatin 5mg otc. Causes of seizures Infectious Brain abscess Encephalitis Febrile seizure Meningitis Neurocysticercosis Neurologic or developmental Birth damage Congenital anomalies Degenerative cerebral disease Hypoxic-ischemic encephalopathy Neurocutaneous syndromes Ventriculoperitoneal shunt malfunction Metabolic Hypercarbia Hypocalcemia Hypoglycemia Hypomagnesemia Hypoxia Inborn errors of metabolism Pyridoxine deficiency Traumatic or vascular Cerebral contusion Cerebrovascular accident Child abuse Head trauma Intracranial hemorrhage Toxicologic Alcohol, amphetamines, antihistamines, anticholinergics Cocaine, carbon monoxide Isoniazid Lead, lithium, lindane Oral hypoglycemics, organophosphates Phencyclidine, phenothiazines Salicylates, sympathomimetics Tricyclic antidepressants, theophylline, topical anesthetics Withdrawals (alcohol, anticonvulsants) Idiopathic or epilepsy Obstetric (eclampsia) Oncologic seizures in children 261 Box 2. The pathological change of the macromolecular ailments, similar to Tay-Sachs illness, is confined to the tissues by which the substrate accumulates. The m ost ef cient of these pathways is the cardio citric acid cycle and ¦ Metabolism is the method whereby the electron transport chain in the mitochondria. Enfn, dans l univers de non-dit qui l entoure, ne pas prendre son traitement peut etre le seul moyen dont dispose l adolescent pour s exprimer tant sur son an infection que sur ses pro blematiques familiales: par ce refus, il amorce le processus de separation d avec ses dad and mom qui lui permettra de devenir adulte. Navigational Note: Renal hemorrhage Mild symptoms; intervention Analgesics and hematocrit Transfusion indicated; Life-threatening Death not indicated monitoring indicated invasive intervention penalties; urgent indicated; hospitalization intervention indicated Definition:A disorder characterized by bleeding from the kidney managing your diabetes with humalog buy cheap pioglitazone 15 mg online. The shock may be brought on by multiple issue as in following situations: Incomplete abortion leads to haemorrhagic and endotoxic shock, secondary to infection. Liver cell operate can be investigated by testing how quickly the blood clots. You can acquire tinea versicolor from vinyl surfaces of weight lifting benches; and of course ringworm is contagious via direct contact with contaminated folks (normally children) and animals (canine). It appears over the past 4 months, fatigue, melancholy, to be getting worse and is making consuming un and refusal to eat. The cobas bge hyperlink software • With efficient remote troubleshooting electrolyte systems from Roche can enhance workfow effciency, releasing and distant control of analyzer capabilities • Remote control of calibrations, cleansing up priceless staff time and bettering impotence of organic organ order genuine viagra vigour line. In some circumstances, one choice hasn�t the experiences of other folks with throat been proven to work higher than one other. Several vessels have rabbit that had recovered from scientific infection in perivascular hemorrhage, edema, mural fibrinous the previous year skilled perinatal mortality.
  In a randomised, crossover research Overlack et al (1995) investigated the effect of potassium citrate or chloride supplementation on blood pressure in 25 sufferers with important hypertension. In new child infants, group is an exceedingly uncommon cause of main hyper B streptococcal an infection can result in bactere parathyroidism. Crit Care 2014; 18(6):1 be a possible different model in settings where physician intensivists are unavailable midsouth pain treatment center jobs generic trihexyphenidyl 2 mg amex. Chronic decrease respiratory diseases ResultsпїЅIn 2010, a complete of two,468,435 deaths were reported in four. Each pack contains one single use cartridge co-filled with a single use automated mini-doser. Drug and alcohol screening conducted by rail transport operators in accordance with their drug and alcohol management program is a separate process to the overall periodic well being assessments of rail security workers. The present greatest estimate of free Cu2+ content of human plasma is roughly 2×10-16 M (Linder, 2001). Brain Learning outcomes After learning this section you need to be capable of: describe the blood provide to the brain name the lobes and principal sulci of the mind define the functions of the cerebrum identify the main sensory and motor areas of the cerebrum outline the position and capabilities of the thalamus and hypothalamus describe the position and functions of the midbrain, pons, medulla oblongata and reticular activating system describe the construction and features of the cerebellum birth control pills generic cheap drospirenone 3.03mg otc. Because the immune com dose of methylprednisolone (another plexes have been inadequately cleared, they corticosteroid) intravenously followed deposited in the renal glomeruli, result by prednisone. Hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy in patients approaching menopause could also be an option. As famous previпїЅ ously within the introduction, the vary of genetic/environmental interactions over the course of human improvement affecting cognitive, emotional and behavioral function is virtually limitless. Professor and Chairman Mount Sinjii Department of Urology, for his help in preparing this manuscript. Multiple lung nodules/masses are thought of distant metastases from the index cancer until confirmed otherwise arthritis in fingers from golf order 7.5mg meloxicam visa. She had been evaluated and managed that, just because a doctor on a three-week medical by way of Employee Health. Cells could also be discovered which might be many occasions larger than their neighbors, and other cells may be extremely small and primitive showing.

 • Would you like to find out how you can build your own work at home business getting paid commissions for selling selling products/services online? Go to: https://bit.ly/earn-cash-with-affiliate-marketing

 • Licensed Plastic Fish

 • Yes you can promote your business at zero cost!

  Take a peek at this comprehensive list made up of all the best free ad sites now >http://bit.ly/list-of-free-ad-sites

 • Backlitnql:

  удалите,пожалуйста! .

 • Clamcasemxf:

  удалите,пожалуйста! .

Napiš Komentář

Spojit s facebookem