49°15'58.997"N 13°59'46.784"E

---------------------------------------

AKTUÁLNÍ TEPLOTA VODY:
měřeno v (10:43)

20.8 °C

HISTORIE MĚŘENÍ

---------------------------------------

Aktuální počasí a průtok řeky

pokusy

Štěkeňský jez, je široko daleko vyhlášeným místem ke koupání a vodáky je označován za perlu Otavy. Je to poslední otavský jez jehož šlajsna je využívána k tréninku sportovního vodáctví. Díky své výjimečnosti je to pro obec Štěkeň ten nejvýznamnější objekt z hlediska ekonomiky a turistiky. Stavbou malé vodní elektrárny, by obec přišla o stovky turistů, cyklistů a vodáků, kteří sem každoročně přijíždějí. Jez i šlajsna ve své podobě stojí nezměněny více než 70let!

Jez ve /Stěkni 1965 Pohlednice JEDOTA OTAVA

srpen 1968 - uz tenkrat se surfovalo na prkne .-)

Nyní se o štěkeňský jez přetahují dvě vodní elektrárny. První velká elektrárna by měla vyrůst na pravém břehu řeky Otavy, požaduje 16m3 vody a má mít podle projektu 5×55kW. Postavit ji chce pan Ing. Petr Vavřík z Písku. Proti ní je právě namířena jak naše petice, tak stanovisko obce. Druhá, menší vodní elektrárna by mohla vzniknout rekonstrukcí mlýna, který leží cca 300m od jezu a napájí ho voda z náhonu, jímž nyní teče cca 2-2,8m3 vody a který začíná těsně nad jezem. Tuto elektrárnu chce vybudovat společnost VJR s.r.o. Nové Kestřany. Její požadavek na vodu byl původně 5m3, ale schváleno bylo jen 3m3. Oproti stávajícímu stavu je to tedy navýšení minimální a jez neohrožující. Ve mlýně již před dávnou dobou také elektrárna byla a koupání na jezu nebo splouvání šlajsny nebránila. Fungovala ještě v letech 58-59.

Schválení výstavby větší vodní elektrárny by zcela znemožnilo štěkeňský jez splouvat pro vodáky. Šlajsna by byla zahrazena, podobně jako tomu je na ostaních jezech s vodními elektrárnami kousek odtud:

Jez Jirkal (Sudoměř) 2008

jez Přeborovice 2008

Jez Přeborovice z pohledu projektu „Otavská Plavba“

http://www.oplav.gzk.cz/opla/1117/ht2/04350.html

Nejen z těchto důvodu jsme se rozhodli založit občanské sdružení „Aliance Přátel Štěkne“ a vstoupili jsme do vodoprávního řízení v obci s rozšířenou působností – Strakonice. Také jsme rozběhli podpisovou akci proti stavbě MVE, kterou také později chceme předat úřadu životního prostředí ve Strakonicích.

Zde je k nahlédnutí stanovisko samotné obce Štěkeň: http://www.steken.cz/prilohy.php?akce=zobraz&idp=275

2 Odpovědí k „Problematika plánované stavby MVE na štěkeňském jezu“

Napiš Komentář

Spojit s facebookem