49°15'58.997"N 13°59'46.784"E

---------------------------------------

AKTUÁLNÍ TEPLOTA VODY:
měřeno v (10:44)

20.8 °C

HISTORIE MĚŘENÍ

---------------------------------------

Aktuální počasí a průtok řeky

pokusy

Kategorie „Vodní elektrárna“

Štěkeňský jez, je široko daleko vyhlášeným místem ke koupání a vodáky je označován za perlu Otavy. Je to poslední otavský jez jehož šlajsna je využívána k tréninku sportovního vodáctví. Díky své výjimečnosti je to pro obec Štěkeň ten nejvýznamnější objekt z hlediska ekonomiky a turistiky. Stavbou malé vodní elektrárny, by obec přišla o stovky turistů, cyklistů a vodáků, kteří sem každoročně přijíždějí. Jez i šlajsna ve své podobě stojí nezměněny více než 70let!

Jez ve /Stěkni 1965 Pohlednice JEDOTA OTAVA

srpen 1968 - uz tenkrat se surfovalo na prkne .-)

Nyní se o štěkeňský jez přetahují dvě vodní elektrárny. První velká elektrárna by měla vyrůst na pravém břehu řeky Otavy, požaduje 16m3 vody a má mít podle projektu 5×55kW. Postavit ji chce pan Ing. Petr Vavřík z Písku. Proti ní je právě namířena jak naše petice, tak stanovisko obce. Druhá, menší vodní elektrárna by mohla vzniknout rekonstrukcí mlýna, který leží cca 300m od jezu a napájí ho voda z náhonu, jímž nyní teče cca 2-2,8m3 vody a který začíná těsně nad jezem. Tuto elektrárnu chce vybudovat společnost VJR s.r.o. Nové Kestřany. Její požadavek na vodu byl původně 5m3, ale schváleno bylo jen 3m3. Oproti stávajícímu stavu je to tedy navýšení minimální a jez neohrožující. Ve mlýně již před dávnou dobou také elektrárna byla a koupání na jezu nebo splouvání šlajsny nebránila. Fungovala ještě v letech 58-59.

Schválení výstavby větší vodní elektrárny by zcela znemožnilo štěkeňský jez splouvat pro vodáky. Šlajsna by byla zahrazena, podobně jako tomu je na ostaních jezech s vodními elektrárnami kousek odtud:

Jez Jirkal (Sudoměř) 2008

jez Přeborovice 2008

Jez Přeborovice z pohledu projektu „Otavská Plavba“

http://www.oplav.gzk.cz/opla/1117/ht2/04350.html

Nejen z těchto důvodu jsme se rozhodli založit občanské sdružení „Aliance Přátel Štěkne“ a vstoupili jsme do vodoprávního řízení v obci s rozšířenou působností – Strakonice. Také jsme rozběhli podpisovou akci proti stavbě MVE, kterou také později chceme předat úřadu životního prostředí ve Strakonicích.

Zde je k nahlédnutí stanovisko samotné obce Štěkeň: http://www.steken.cz/prilohy.php?akce=zobraz&idp=275

My níže podepsaní protestujeme proti výstavbě malé vodní elektrárny na pravém břehu řeky Otavy v lokalitě štěkeňského jezu. Tuto stavbu odmítáme z následujících důvodů:

 • Tato malá vodní elektrárna poškodí, a tím znehodnotí jedno z nejkrásnějších přírodních a kulturních míst v Pootaví. Následně tak zničí největší centrum společenského dění ve Štěkni.
 • Omezí turistiku, sportovní vyžití a cestovní ruch ve Štěkni.
 • Znehodnotí tradiční zónu rekreace a odpočinku.
 • Připraví o živobytí řadu malých živnostníků podnikajících v oblasti služeb a pohostinství.
 • Ohrozí záměry „Otavské plavby“ splavnit co největší část řeky Otavy pro vodáckou turistiku – zdevastuje nejnádhernější „šlajsnu“ na Otavě.
 • Znemožní pořádání vodáckých kurzů několika vysokých škol, a zmaří tak výchovu vodáckých učitelů a instruktorů.
 • Připraví cyklisty z širokého okolí, měst Písku a Strakonic, o nádhernou romantickou zastávku na trase jejich cyklistické stezky.
 • Omezí rybářský sport a konání soustředění rybářských kroužků.
 • Připraví naše děti o silný citový vztah k přírodě a o soužití s jedinečným přírodním prostředím obce na Otavě.
 • Výrazně změní, a tak poškodí faunu a flóru na jezu a v podjezí.
 • Naprosto změní tradiční ráz obce.

Za petiční výbor:

Ing. Petr Vachta, Zahradní 164, Štěkeň
Mgr. Miroslav Špatný, M. Horákové 8, České Budějovice
Mgr. Jiří Vlasák, Zahradní 174, Štěkeň
Jan Petránek, Jičínská 35, Praha 3

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je zmocněn:

Mgr. Jiří Vlasák, Zahradní 174, 38751 Štěkeň

Petiční archy ke stažení zde…

Pokud sdílíte stejný názor na stavbu MVE u Štěkeňského jezu, připojte se na facebook tímto odkazem…

http://www.facebook.com/group.php?gid=301038626548

7.9.2010 - Téměř pět tisíc lidí se podepsalo za záchranu jezu

Štěkeň – Řízení kvůli udělení vodního práva je od jara pozastaveno. V říjnu bude schůze.

Jez ve Štěkni

Každá řeka má svoji nejlepší šlajsnu. Na Vltavě to je Lyra v Krumlově, Berounka má svůj berounský kanál, na Ohři se klepete před peřejí Hubertus. Sázava si na vás brousí zuby na celé soustavě jezů mezi Týncem a Pikovicemi a na Lužnici zase cáká Kvěchův mlýn pod Táborem. No a na Otavě se každej pořádnej vodák těší, až dopádluje přes poslední volej, co je schovanej mezi stinným stromořadím, až na jez Štěkeň. To je totiž ta vyhlášená šlajsna otavská. Je trochu jiná, než ty na ostatních řekách. Možná by se k ní dala přirovnat vltavská Lyra, ale to jen stěží.

Chvála štěkeňské šlajsny

Je to už dávno, co jsem jel po Otavě s deseti až dvanáctiletýma špuntama z našeho oddílu. Právě Štěkeňská šlajsna u který je docela dobrý tábořiště nám sloužila k potrénování právě týhle zkušenosti.

Jez Přeborovice

Pohled vpravdě symbolický. Na mysli tane otázka: ke komu je vlastně ta zelená elektrárna zelená? Co na to řekly ryby? Že mlčely? Asi (se) lekly, že by tu někde mohl být proud… vody. Foto © E. Tesař

Otava vodácká

Řeka Otava byla kdysi po stovky let významnou dopravní tepnou. Za středověku i novověku vzkvétala na jejích poklidných vlnách a v nebezpečných soutěskách voroplavba i lodní doprava. Pohlédneme-li v dnešní době na vyschlé koryto pod malými vodními elektrárnami většiny otavských jezů, nechce se nám tomu uvěřit. Tudy neprojede ani kajak!

Reakce na občanské sdružení jsou pozitivní

Štěkeň – Obyvatelé Štěkně nevzdávají svůj boj o záchranu jezu. Ani investor nevzdává své plány na stavbu malé vodní elektrárny.

Bitva o jez ve Štěkni nabírá na obrátkách

Štěkeň – Obyvatelé Štěkně se rozhodli udělat další krok v tažení proti malé vodní elektrárně – založili občanské sdružení.

Štěkeňští elektrárnu na jezu nechtějí

Štěkeň – Když se něco buduje, něco se tím změní. Jinak bychom se nikdy nikam nepohnuli. Je mým zájmem elektrárnu postavit, ale s respektem k původnímu jezu, tvrdí investor.

Co si myslíte o plánované vodní elektrárně ve Štěkni?

Štěkeň – Lidé ve Štěkni se proti stavbě bouří. Také proto, že podle nich ovlivní vodáckou turistiku na řece. Jaký názor na to máte vy?

Ve Štěkni vodní elektrárnu nechtějí :: Regionální :: ČT24

NÁZOR: Neberte nám náš krásný jez!

Štěkeň – Obyvatelé malebného městečka se bojí stavby elektrárny.