49°15'58.997"N 13°59'46.784"E

---------------------------------------

AKTUÁLNÍ TEPLOTA VODY:
měřeno v (08:56)

20.9 °C

HISTORIE MĚŘENÍ

---------------------------------------

Aktuální počasí a průtok řeky

pokusy

Článek se štítkem: „elektrárna“

Štěkeňský jez, je široko daleko vyhlášeným místem ke koupání a vodáky je označován za perlu Otavy. Je to poslední otavský jez jehož šlajsna je využívána k tréninku sportovního vodáctví. Díky své výjimečnosti je to pro obec Štěkeň ten nejvýznamnější objekt z hlediska ekonomiky a turistiky. Stavbou malé vodní elektrárny, by obec přišla o stovky turistů, cyklistů a vodáků, kteří sem každoročně přijíždějí. Jez i šlajsna ve své podobě stojí nezměněny více než 70let!

Jez ve /Stěkni 1965 Pohlednice JEDOTA OTAVA

srpen 1968 - uz tenkrat se surfovalo na prkne .-)

Nyní se o štěkeňský jez přetahují dvě vodní elektrárny. První velká elektrárna by měla vyrůst na pravém břehu řeky Otavy, požaduje 16m3 vody a má mít podle projektu 5×55kW. Postavit ji chce pan Ing. Petr Vavřík z Písku. Proti ní je právě namířena jak naše petice, tak stanovisko obce. Druhá, menší vodní elektrárna by mohla vzniknout rekonstrukcí mlýna, který leží cca 300m od jezu a napájí ho voda z náhonu, jímž nyní teče cca 2-2,8m3 vody a který začíná těsně nad jezem. Tuto elektrárnu chce vybudovat společnost VJR s.r.o. Nové Kestřany. Její požadavek na vodu byl původně 5m3, ale schváleno bylo jen 3m3. Oproti stávajícímu stavu je to tedy navýšení minimální a jez neohrožující. Ve mlýně již před dávnou dobou také elektrárna byla a koupání na jezu nebo splouvání šlajsny nebránila. Fungovala ještě v letech 58-59.

Schválení výstavby větší vodní elektrárny by zcela znemožnilo štěkeňský jez splouvat pro vodáky. Šlajsna by byla zahrazena, podobně jako tomu je na ostaních jezech s vodními elektrárnami kousek odtud:

Jez Jirkal (Sudoměř) 2008

jez Přeborovice 2008

Jez Přeborovice z pohledu projektu „Otavská Plavba“

http://www.oplav.gzk.cz/opla/1117/ht2/04350.html

Nejen z těchto důvodu jsme se rozhodli založit občanské sdružení „Aliance Přátel Štěkne“ a vstoupili jsme do vodoprávního řízení v obci s rozšířenou působností – Strakonice. Také jsme rozběhli podpisovou akci proti stavbě MVE, kterou také později chceme předat úřadu životního prostředí ve Strakonicích.

Zde je k nahlédnutí stanovisko samotné obce Štěkeň: http://www.steken.cz/prilohy.php?akce=zobraz&idp=275

My níže podepsaní protestujeme proti výstavbě malé vodní elektrárny na pravém břehu řeky Otavy v lokalitě štěkeňského jezu. Tuto stavbu odmítáme z následujících důvodů:

 • Tato malá vodní elektrárna poškodí, a tím znehodnotí jedno z nejkrásnějších přírodních a kulturních míst v Pootaví. Následně tak zničí největší centrum společenského dění ve Štěkni.
 • Omezí turistiku, sportovní vyžití a cestovní ruch ve Štěkni.
 • Znehodnotí tradiční zónu rekreace a odpočinku.
 • Připraví o živobytí řadu malých živnostníků podnikajících v oblasti služeb a pohostinství.
 • Ohrozí záměry „Otavské plavby“ splavnit co největší část řeky Otavy pro vodáckou turistiku – zdevastuje nejnádhernější „šlajsnu“ na Otavě.
 • Znemožní pořádání vodáckých kurzů několika vysokých škol, a zmaří tak výchovu vodáckých učitelů a instruktorů.
 • Připraví cyklisty z širokého okolí, měst Písku a Strakonic, o nádhernou romantickou zastávku na trase jejich cyklistické stezky.
 • Omezí rybářský sport a konání soustředění rybářských kroužků.
 • Připraví naše děti o silný citový vztah k přírodě a o soužití s jedinečným přírodním prostředím obce na Otavě.
 • Výrazně změní, a tak poškodí faunu a flóru na jezu a v podjezí.
 • Naprosto změní tradiční ráz obce.

Za petiční výbor:

Ing. Petr Vachta, Zahradní 164, Štěkeň
Mgr. Miroslav Špatný, M. Horákové 8, České Budějovice
Mgr. Jiří Vlasák, Zahradní 174, Štěkeň
Jan Petránek, Jičínská 35, Praha 3

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je zmocněn:

Mgr. Jiří Vlasák, Zahradní 174, 38751 Štěkeň

Petiční archy ke stažení zde…