49°15'58.997"N 13°59'46.784"E

---------------------------------------

TEPLOTA VODY:
měřeno v (17:30)

13.8 °C

HISTORIE MĚŘENÍ

---------------------------------------

Aktuální počasí a průtok řeky

pokusy

Štěkeňský jez – perla Otavy, pro nejaktuálnější informace

klikněte ZDE!!

——————————————————————————————————————————————————————————–Nedaleko Strakonic se nachází vesnička Štěkeň. Protéká jí řeka Otava a překonává zde jez s krásným „přírodním aquaparkem“, který je vyhledávaným místem nejen vodáky ale i turisty a cyklisty.——————————————————————————————————————————————————————————–

POZOR! Po velké rekonstrukci jezu z podzimu 2014 je vše trochu jinak. Masivní vybagrování podjezí způsobilo znatelný pokles hladiny. Podjezí je zcela jiné, proto dávejte velký pozor kam skáčete! Všude jsou však příjemné oblázky pro děti. Také nově vybudované přístupové schody nad jezem i pod jezem velmi usnadňují jak přenášení lodí, tak přístup do vody pro plavce i děti.

——————————————————————————————————————————————————————————–

! VAROVÁNÍ !
!!  Koupání v okolí jezu je na vlastní nebezpečí  !!

ČEHO SE VYVAROVAT PŘI SPLOUVÁNÍ A KOUPÁNÍ NA TOMTO JEZU

Už za mírně zvýšeného stavu vody se nepokoušejte náš jez sjíždět bočními přepady! Stačí hladina zvýšena o 15-30cm nad normálem a pod bočními přepady se tvoří vodní válec. Pro sjíždění používejte vždy vorovou propust nebo-li šlajsnu! Pokud se na to necítíte, raději nesjíždějte jez vůbec! Více info v odkazu…

http://www.stekenskyjez.cz/rubrika/ceho-se-vyvarovat-pri-splouvani-a-koupani-v-okoli-stekenskeho-jezu

!!!NIKDY SE NEKOUPEJTE SAMI!!!

Koupání v řece a ve volné přírodě vůbec je na vaše vlastní riziko, proto opravdu dbejte zvýšené opatrnosti, nikdy nepřeceňujte své síly a neskákejte tam, kde to neznáte!

——————————————————————————————————————————————————————————–

Štěkeňský jez má mezi jezy podobné postavení asi jako Karlštejn mezi hrady. To ví každý, kdo na něm něco zažil. Ať už jako čundrák, vodák, turista či obyčejný rekreant. Šlajsna pro vodáky je dnes skutečně raritou, až malým divem světa. Je to poslední otavský jez, jehož šlajsna je využívána pro sportovní vodáctví. Za určitého průtoku se chová až jako playspot vhodný pro rodeové prvky. Podobně krásný jez býval jen v Rábí, jehož propust je nyní trvale zahrazená. I ona bývala lahůdkovým cvičným terénem pro dětské vodácké tábory.

Šlajsna, dříve vorová propust, se dá splouvat klasicky popředu i bokem, pod ní je hluboký vlňák s vracákem, který umožňuje pestrý vodácký výcvik včetně eskymáků. Ne nadarmo jez navštěvují vodáci z celé republiky. Desítky let na něm probíhají vodácké kurzy několika vysokých škol. To jsou tisíce velmi dobře vycvičených vodáckých učitelů a instruktorů.

Štěkeňské Lurdy

A co teprve koupání na jezu. Tím, že je pod jezem hodně vody, umožňují šikmé přepady z koruny jezu takové masáže a perličkovou koupel, že ji dámy označují pojmem „Lurdy“. Malá droboť se vyvaluje na šikminách jezu a když se jí zachce, skáče do pěny pod jezem. Kousek dál se v brouzdalištích máchají nejmenší caparti s maminkami.

Snad největším kouzlem jezu je vlňák, kam mladí kluci mohou skákat všelijaká salta. Jeho vracák je dokonalý přírodní tobogán. Můžete se v něm opatrně vozit a točit na okraji, a když se seznámíte, a necháte se potopit vodním vírem, absolvujete podvodní cestu, která nemá obdoby, dá se to jen srovnat s vlnami Atlantiku. Vír si vás chvíli podrží jak dračí tlama a za pár vteřin vás vyplivne o deset metrů dále. Šlajsna se dá sjíždět i na nafukovacím lehátku. Ve správném proudu jednoho ze tří ramen řeky doplují děti až pod kemp.

V hloubce pod vlňákem je tišina. Nejšikovnější kluci dokážou po hlavě skákat z kozy jezu daleko do vlňáku. Zmizí v rozbouřených vlnách, pod vodou se přimknou ke dnu jako Old Shatterhandi, otočí se, podplavou celý vlňák a schovají se pod přepady jezu ostatním. Ti, co to neznají, se o ně strachují. Prostě kluci se baví! Nejlepší borci se dokážou vynořit v největším proudu vlňáku, využít podvodních chytů a proskočit do šlajsny jak lososi. Vztyčí se, proběhnou šlajsnou, šipkou přeskočí kládu a jsou nad jezem. I tam je hloubka, kde se dá plavat stovky metrů daleko. Ve šlajsně se dá dokonce i surfovat. Kluci připevní lanem desku k železnému kruhu a na nejvyšší vlně surfují. Královská masáž je bonbónek šlajsny. Kdo umí nalézt ta správná místa, využít je pro oporu nohou, surfuje v proudu šlajsny vlastním tělem v lehu na zádech či na břiše. Nejúžasnější masáž je vsedě, záda si jen pomlaskávají.

Pod jezem jsou krásné peřeje, ale i klidné tůňky, kde se prohání hejna ryb. Nejlépe se pozorují z obou koz jezu. Je-li pozorovatel trpělivý a má štěstí, může být svědkem i útoku štiky na bělice. Je to ráj pro rybáře. V kempu proto v létě táboří i dětské rybářské kroužky. Stříbrné třpytky létají vzduchem a prorážejí zlatavou hladinu. Kamenná plata jezu a břehy řeky jsou obleženy rekreanty, na lavičkách posedají důchodci kochající se pozorováním romantického života na jezu. Zapouštíme tu své kořeny, vstřebáváme energii, abychom mohli třeba až létat.. Jako je jedna Štěkeň na světě, je i štěkeňský jez jediný.

——————————————————————————————————————————————————————————–

32 Odpovědí k „Štěkeňský jez“

 • Anadrol Safe
  People who adore you simply will not consider the good thing about your entire day based on cost. If retaining to some smaller spending budget makes every day equally as unique for you as spending big money would, then so be it. Don’t devote your self right into a hole only to make an impression on any person. Your family care much more that you will be happy and make the most of the morning.
  Winstrol Natural Alternative
  Take into account the resources that you might use when creating an supplement or a separate structure on the home: Wooden frameworked buildings will certainly amount to more to guarantee as a result of how flammable they are. Stainlesss steel or concrete frameworked structures can save you an effective little bit in home based premiums.
  Anadrol 4 Week Results
  Have you been stressed out regarding your budget? Everyone gets that way at times, however, there is support for you personally. You can aquire a payday loan from a organization which offers quick-word lending options. However, there are some things you need to take into account when dealing with this process. Below are great tips to be certain the procedure goes effortlessly.
  Equipoise Headaches

 • Zphc Oxandrolone
  Organize the info you are hoping to remember. Should you structure your information effectively, you must be able to recreate it later on and simply keep in mind info. Coordinate your information into classes that make sense for your needs. Focus on memorizing one particular class at any given time.
  Turinabol Bodybuilding Forum
  If you purchase a summary of email messages to send out to, examine and ensure it is up to date. Often listings for cruise may possibly satisfy your goal demographics but be woefully away from date. The number of handles now defunct could be as high as 25% in the general checklist.
  Anidrol X
  To essentially get the most of your respective glass of red wine, it is advisable to sniff it two times. The 1st time, have a long, gradual whiff from right outside the cup. The next time, take a sniff along with your nasal area inside of the window. You will realize exactly how much better the wines likes when you accomplish this.
  Winstrol V Benefits

 • Anavar Taste
  Steer clear of alcohol dependent style merchandise to prevent drying out out your curly hair. The best method of making use of your styling merchandise is to separate your hair into several sections, and use your design treatments or gels while the locks remains to be humid. A wonderful way to maintain the head of hair moist throughout program is to use a squirt jar filled up with h2o.
  Is Anadrol The Same As Anavar
  If you’re marketing a write-up with affiliate content, consist of info on your affiliated company within your resource box. You must compel the reader to select the link you provide which can drive them towards the affiliate marketer information about your website, permitting them to get via your links and enhance your income.
  Buy Turinabol Australia
  Fun truly is the greatest medicine. Laughter has long possessed a reputation for being great for your mind. If you have experienced infectious laughter in action, you already know this to be true. The very next time you sense anxiousness and worry building up, place on your preferred funny movie or album of stand-up humor. Although you may don’t feel as if it whenever it starts, you may easily discover oneself within a much better frame of mind by the end.
  Drostanolone Benefits

 • Winstrol Z Apteki
  If you are deciding on a gourmet coffee grinding machine out, choose one that has cone-shaped or toned burrs for crushing. These grinders create significantly less warmth. This improves the style in the gourmet coffee. Grinders with cutting blades rather than burrs do not grind consistently. They can burn beans through giving off lots of heating.
  Dianabol Aggression
  Get free from your sweaty exercise routine outfits at the earliest opportunity. Sweaty workout clothes cause the physique to become subjected to a damp setting. When such an surroundings is found within the genital area, the outcome could be a unpleasant and unpleasant candidiasis. Bring a big difference of garments to the gym, and alter the instant you have the ability to.
  Oral Steroids Cause Acne
  Whilst you’re in the middle of a panic attack it may truly feel like you’re perishing, but it’s essential to remind yourself that you just aren’t which this is simply a feeling, not just a true health-related difficulty. The better you may manage your thoughts during an attack, the shorter the attack is going to be.
  Buy Oral Steroids Australia

 • Turinabol Meditech
  Although getting various adverts on social media marketing sites, you should have got a few promotions for your personal enterprise. This will give your possible buyers incentive to select your ad. Through specials on your adverts, and just on these adverts, the shoppers really feel slightly more compelled to look there and see what your small business provides.
  Oral Steroids Rhinitis
  If you would like take care of zits, don’t over-clear the face. Individuals will typically wash their encounter an excessive amount of, which dries out their skin area and results in the body to generate a lot more natural oils. This leads to much more acne breakouts. Scrub the face extensively before you go to sleep then by using a gentle, hydrating cleanser in the morning. This will make your face clean and moisturized with out drying your epidermis and triggering a lot more acne.
  Winstrol Vs Lipo 6
  Before you even have your cosmetic procedure done, it might be best if you have yourself some feces softeners. Lots of people expertise major bowel problems if they have any method accomplished. Plastic-type material surgeries are no different. Getting constipated is not good to improve your health, a feces softener may be of great assistance.
  Deca Durabolin Hiv

 • Deca Durabolin Testosterone
  Usually do not sense ashamed to ask an advisor questions that you may have. It is exactly what they ask for. It is important that you realize all of the elements of your probable insurance coverage plan. No person is aware the ins and outs of a life insurance coverage superior to an counselor.
  Buy Testosterone Pills India
  Don’t comfort your pet as being anxious. This will just promote him to become stressed. As an alternative, basically escort him to his kennel, usher him in, and let him get over his nervousness. You might want to depart a fm radio on within the room with him and possibly protect the kennel to help reduce his stress and anxiety. Once he is calm, take him out and reward him for his calm habits.
  Equipoise Zero Gravity Arm
  Resting with knee joints level or beyond your hips can chuck your again away from alignment and lead to back discomfort, so rest together with your knee joints under your hips. If you have an older saggy couch, take into consideration trading it in for something with more assistance. Proper healthy posture can quit back pain within its monitors.
  Is Anavar A Cutting Steroid

 • Winstrol Mexico
  Make use of a peak movement meter frequently. A peak stream meter actions how much atmosphere your lung area can placed out. If you record your top flow, you may notice modifications in your airflow capability before you even begin to recognize signs and symptoms of an strike, and take protective motion to avoid it.
  Testosterone Cypionate Side Effects
  Spend some time. You may not require a portable marketing and advertising program prepared in a few months only. You need to take the time you have to get your customer’s contact numbers, and to make several techniques before screening them on a small population group.
  Turanabol Balkan Pharma
  No matter the type of insurance policy that you are wanting to buy, gonna an insurance policy dealer a very good idea. For each and every type of insurance policy, there are several vendors and firms, and they all have several items from which to choose. An insurance dealer will be able to assess your particular demands and give you a listing of tips. Most brokers also get access to discount rates that will not be accessible to you, specifically.
  Masteron And Anavar

 • Testosterone Propionate Urine Detection
  Each car owner requirements to make sure they have got good automobile insurance, but it might be difficult to ensure that you’re truly getting the most for the money. To actually aren’t throwing your money away, adhere to the suggestions in this article. It will help you steer clear of frequent mistakes and get the insurance you require.
  Dianabol Y Creatina
  Ensure anyone round the pet knows your policies. It might be confusing for a canine if the grown ups say to not give the pet food however the youngsters are sneaking foods to him under the desk. Ensure that anyone who usually spends time using the dog knows that you will be attempting to train him to ensure he gets constant information.
  Sustanon 250 Mg Price In India
  If you’re actually experiencing the strain from your ringing in ears and want somebody to talk to, think about treatment method. They can help you to cope with any problem you face, or have within your previous, which can really minimize the stress and tension you’re sensing that can also decrease the severity of your signs and symptoms.
  Winstrol Queima Gordura

 • Deca Durabolin Injection Frequency
  Place your primary search term phrase inside your report label. Every single write-up you create has to middle close to your main keyword or key phrases. These search phrases should be within every single report too, as well as relevant or very long-tail keywords and phrases. It will help your posts get noticed by search engines like google and brings the right visitors to the content.
  Testosterone Cypionate Ingredients
  Make sure you have got a emergency first aid kit along with you. As a substitute, you could potentially load some items within a plastic-type material bag. Although with any luck , your holiday will likely be clear of traumas, one never knows. It is recommended to be prepared to help you manage anything that occur in the easiest way probable.
  Tren 100mg A Week
  Never ever focus on the variety. Don’t take into consideration how old you are, and respond how you will believe you are meant to at this age group. You should act how you need to. There is not any rule which says once you are outdated, you can’t do the things you employed to do. So long as your whole body can keep up, don’t stop anything based upon your real age.
  Mesterolone Buy Uk

 • Turinabol How To Take
  Make your residence as anonymous as you can when through an wide open house. You need men and women to feel as if they may turn this into position their particular. After they view your personalized things everywhere, it will make them really feel much more like a visitor. When they don’t share the same taste when you, that could be ample to persuade them not purchase the home.
  Winstrol 40mg Per Dag
  Lots of people feature lifestyle into a ripe old age to getting a great spontaneity! Life will bring you straight down, but if you can have fun about this, you stand up a good chance of just living for a longer time. Laughter is good. It improves o2 absorption and making you feel good!
  Winstrol W Tabletkach Jak Brac
  Nephrite is a preferred stone employed for jewelry. It is quite challenging and durable, and is available in numerous types of hues, the most popular of which is actually a strong opaque environmentally friendly. It is actually commonly etched into ornate shapes and utilized as being a pendant in the pendant or as insets in other jewellery.
  Testosterone Enanthate To Lose Weight

 • Equipoise Meaning
  Install solar power panels on your own roofing to work with much less compensated electricity. Not merely will your power bill be a lot less, but you should have a more compact carbon dioxide footprint and be much more eco-friendly. The us government is delivering regulations and tax breaks for those who set up solar technology devices inside their residences, so take full advantage of it.
  Proviron Tabs
  It has become stylish for men to use clothing that are really loose, but this needs to be avoided. This may cause you gaze sloppy and could make you look greater than you really are. When there is no need to wear everything that is just too limited, a single sizing larger than your real sizing should be the limit.
  Winstrol 20 Mg Cycle
  Straightforward guidance goes quite a distance, may it be regarding your life or even your pc tablet. Having said that, most people are sharing information regarding the apple ipad today, the best option is always to read through, hear and understand. Use the advice here and you’ll be sure to make use of iPad in the easiest way possible.Fantastic Ideas To Within The Ante On Your Own Website Design
  Deca Durabolin Gym

 • Anavar For Strength
  Find a free of charge center in your town to have your Diabetic issues monitored if you can’t afford to visit your physician every three months. You may contact your neighborhood Diabetes mellitus relationship, request at the community hospital, or ask by your Wellness Section, to find out where dearest center is to you.
  Winstrol U Apotekama
  To adopt far better care of the epidermis in the winter, avoid getting bathing with extremely warm water. A hot shower room can in fact break up the obstacles shaped by lipids inside the epidermis, which could create a reduction in moisture. Rather, use tepid water, and restriction the time period you may spend showering.
  Winstrol 1 Cykl
  Be patient and prolonged in relation to breaking away from your negative nervousness. Make an attempt to re-body your thinking, considering that the mental abilities are entirely capable of changing from working on adverse things. Internal negative chatter is normal during periods of anxiety, therefore you need to work to alter this within your self.
  Bold 200 Cycle

 • Testosteron Enanthate Cykl
  It is proposed that fresh girl receive the Individual papillomavirus (HPV) vaccine well before they begin to be sexually productive. The vaccine has been said to assist stop cervical many forms of cancer. HPV is one of the highest risk factors involved with cervical malignancy. Other elements include loved ones background. Obtaining a pap smear regularly is another wonderful form of prevention.
  Ip Primobolan
  Moonstones come up with a fantastic, effortless to look after replacement for far more delicate, multicolored stones like opal. The engage in of coloration is as beautiful, even though track record coloration tends to be really light white colored, grey or azure. Nonetheless, you do not have to think about the gemstone cracking from dehydration.
  T3 Steroids Uk
  For reasons unknown, you may have decided to quit smoking, and therefore is amongst the most challenging actions to take when it is time allow it away. Nevertheless, where would you change from in this article? There are plenty of stuff you need to know when you find yourself quitting smoking, and this article will talk about these with you.
  Dianabol For Sale Near Me

 • Sustanon 250 Benefits In Hindi
  Obtain a white-sound equipment. As you obviously can’t hold this all around with you anywhere you go, working with it when you can, may help minimize the level of ringing that you simply notice. One suitable time for you to make use of the unit is when you are getting to sleep it might possess the additional advantage of canceling out other noises in your home that might wake you up.
  Oral Steroids Copd Exacerbation
  Dress in mitts when you find yourself implementing tanning products and keep a bath towel near you. This will help you if you make a mess and to keep your hands from converting orange or tan. You must also make sure to draw the hair back which means that your tan is equally utilized.
  Creatine With Testosterone Enanthate
  During college or university, there will likely be sessions which you realize are way too challenging from the beginning while you ought to decline these immediately. These sessions can set a lot of pressure upon you, as you would be more satisfied having an substitute. Also, some other trainer just might explain the information better.
  Homemade Injectable Steroids

 • Bud Hasan:

  Hi

  You really made a very nice website, it is wonderful.
  I had a question about a product that you sell.
  So I tried to order it, but it is sold out. and now I can no longer find the product on your site.
  I really want to order 10 pieces. the product i want to order looks like this on this website
  https://bit.ly/ProductItem622 I hope i can order the product soon from your webshop.

  Have a verry nice day
  Greetings

 • Galen Jamison:

  Hi

  I have something for you. Can you remember that we had spoken on the phone.
  I had promised you Silver Member Special coupons just for you.
  https://bit.ly/SilverMembercoupons
  I hope you like it.

  Greeting

 • Anavar Cycle Before And After
  As you now have browse the over article, you have to have a greater comprehension of the cause of allergy symptoms and the best way to aid your self deal with the signs or symptoms. Should you be like the majority of allergies sufferers, you won’t can get total comfort, but there are several things you can do which will help make your circumstance much better. Make use of the recommendations using this report to help with making yourself feel much better!Home Design Made Easy By Using These Basic Steps
  Anavar Jaw Growth
  Even though you favor to do business with an agent, look at investing in a new vehicle insurance plan on the web. A lot of service providers supply reductions in price for plans purchased on the web because of the decrease overhead costs. However, you can still work together with a real estate agent for just about any queries or plan modify throughout the lifetime of the insurance plan.
  Stanozolol Usa
  In order to fruit juice although expecting a baby, question your doctor concerning the fruits, veggies, and other spices and artificial additives you make use of to make certain they’re all healthy to your newborn, too. By way of example, there are many herbal treatments that are typically seen in teas which can cause spontaneous abortion! Verify to make sure that whatever you ingest is ok.
  Dianabol Muscle Growth

 • Testosterone Propionate Cena
  Professionals inform us we consistently have malignancy tissues inside our body. These don’t turn into many forms of cancer illness if there exists a healthful immune system that eliminates these cellular material from your gut and our blood. Keep the liver organ wholesome, consume a great deal of cruciferous veggies (that can help the liver dump pollutants) and those many forms of cancer cells will not likely get the opportunity to perform amok.
  Deca Durabolin Anabolic Rating
  To reduce the expense of your health insurance coverage, spend your costs annually. Most insurance companies add-on a service demand to every payment per month you will be making. Should you pay out yearly, you can often reduce or omit these support costs. As well as the saving money, having to pay yearly means you only need to plan for medical insurance expenses after each year.
  Anavar Or Turinabol
  How you sound on your own video clip is as important as how you look. Is the speech wavering? Will you seem undecided about on your own? Would you say „um“ or „like“ a good deal? Attempt to noise normal with out seeming similar to a robot. In the event you can’t pull it well, question another person to stay in the recording.
  Deca Durabolin Cycle Dosage

 • Mastroni
  If you fail to afford to pay for insurance coverage, you can attempt some things to get the medical therapy you require. Many claims offer insurance coverage to skilled folks, in addition to clinics, that provide take care of a slipping level payment. The funds that you just help save, can provide you the opportunity to get health care insurance later.
  Turinabol Buy Online
  For easy lower-excess fat preparing food ensure that you study the oils that you use inside your quality recipes. When you just pour it through the bottle it is possible to accidentally involve excessive gas in the dish. By determining it all out, you are offering your self much more control of how much oils you can utilize, which will help you keep the food far healthier.
  Oxymetholone Half Life
  Lots of people are overjoyed but in addition a little bit afraid whenever they initially learn they are expecting. Having some anxiety is organic, but you must bear in mind to keep your awesome. It helps to try and discover just as much as you may. The greater number of you understand carrying a child the easier time you could have while pregnant. So, pay attention to all of these ideas to try and make your carrying a child as easy as feasible.
  Turinabol A Oxandrolon

 • Oral Steroids Liver Protection
  When you visit a shopping center, or anywhere with a large parking lot, make an attempt to recreation area as not even close to the shop as you possibly can. This small modify can improve the volume of strolling that you do, which will increase the amount of body weight that you shed. Even though it may not seem like much, it is going to add up should you this whenever that you get to a shop.
  Sustanon 250 Ou 400
  One of the more efficient methods for minimizing anxiety is choosing a long go walking. Furthermore this take away you from the demanding atmosphere in addition, it enables you to obvious the mind when you are preoccupied. If you go alone make sure to try taking some wonderful audio together with you to assist you to truly feel even better.
  Testosterone Propionate With Anavar
  The pleasures of wine, once perfected can turn any dish into an event for get together. Utilize these suggestions to realize how to complement meals or party with all the greatest wine beverages and you may get any function more enjoyable. Just like a great cook although, you’ve got to adhere to your personal choices also, as you understand.Tips On Creating Your Internet Site
  Tout Sur L’Anavar De Robocop

 • Ramon Boote:

  Hi

  My compliments for you beautiful website what you have made.
  I had visited your website last month to order something, but unfortunately I did not have enough money to buy it,
  but today because I had enough money, I wanted to order it from you, but I can not find the product anymore in you shop,
  it looks like this on this blog http://bit.ly/Fasionblogitem i can order it from someone else, but would like to buy it from you,
  I hope you will sell the product again soon, mail me if you are going to sell it again, I’ll wait.

  Greetings

 • Petr:

  K Vachtovým jsem jezdil každý rok přes 25 let. Po převzetí kempu novým majitelem je to KATASTROFA! Není zda ani kontejner na odkládání odpadu (copak na to hygiena?), voda není označena jako pitná, sprchy venkovní bez jakékoliv zástěny a poličky na odložení ručníku. Kiosek nemá ani kelímky na pivo – pouze do skla za zálohu 50,- Kč, a když sklo dojde, pivo se netočí (neuvěřitelný amatérismus)!!! Utopenec za 49,-! smažený sýr za 119,- a půl hodiny čekání! Pro karavany 2 (slovy dvě) zásuvky. Chatky zmizely, osvětlení zmizelo, na pánských záchodech tma jako v pytli, samostatná umývárka zmizela. Nový majitel to absolutně nezvládá resp. evidentně nemá na investici do přijatelného standardního zázemí, nechápu pronajímatele, proč měnil nájemce, to byla pěkná blbost a likvidace solidního léty prověřeného a osvědčeného kempu!!!!!!

 • Milos Matras:

  Ti surfovou desks kdysi vynalezli Nazi treneri kdyz sem s Ústeckym lyžarskym oddílem ( Chemička Ústi n/L )travili kazdorocní letní soustredení (sedumdesátá léta) pucodní použití tohletoho „surfovacího park a“ na šlaksnē byl tréning sjezdového postoje a posilování stehenních svalú ❗️

 • Milos Matras:

  Ti surfovou desks kdysi vynalezli Nazi treneri kdyz sem s Ústeckym lyžarskym oddílem ( Chemička Ústi n/L )travili kazdorocní letní soustredení (sedumdesátá léta) pucodní použití tohletoho „surfovacího park a“ na šlaksnē byl tréning sjezdového postoje a posilování stehenních svalú ❗️

 • Petr:

  Po 30ti letech v létě pravidelně trávených ve Štěkni jsem v naprostém šoku! Někdo zprasil celý pravý břeh od jezu až do nevidím lomovým kamenem!!!! Přírodní břeh plný života je v PRD…. Místo přírodního prostředí výhled jak u Karlova mostu v Praze – místo přírody hromady uplácaných šedých kamenů zcela bez života, přírodní úkryty pro ryby v hajzlu! A to je tam pole, kterému občasné podemletí při povodni nemohlo uškodit, ostatně fungovalo to tak několik staletí. A teď zřejmě nějaký trotl potřeboval utratit nějaké evropské fondy a řeku dokonale zprasil. HNUS! HNUS! HNUS!

 • admin:

  Lidé jsou čím dál méně obezřetní. Tento rok se nám u jezu topilo již několik vodáků. V minulosti se toto nestávalo! Nyní se to děje opravdu často! Vodáci jezdí často pod vlivem a nemají žádné zkušenosti ani neumějí odhadnout míru rizika podle vzhledu jezu a proudu vody.

  Vždy za zvýšeného stavu vody se nepokoušejte náš jez sjíždět bočními přepady! Stačí hladina zvýšena o 20-30cm. Buď jeďte vorovou propustí středem jezu a nebo, pokud se na to necítíte, raději nesjíždějte jez vůbec! Více info jak sjíždět jez a na co si dávat pozor v samostatném článku – http://www.stekenskyjez.cz/rubrika/ceho-se-vyvarovat-pri-splouvani-a-koupani-v-okoli-stekenskeho-jezu

 • Tereza:

  Lada: ano přesně,taky jsme u toho byli a opravdu to nebyla pěkná podívaná.bylo mi kluka opravdu líno a už při mé druhé návštěvě Štěkeňského jezu vzpomínám na toho chudáka.

 • admin:

  Je to tak, bohužel… Tuto záludnost nad hranou jezu místní dobře znali a mohu jen potvrdit, že podobné případy zachycení nohy, ruky se stali v minulosti již vícekrát, zvláště po povodních byli mezi kládami větší mezery. Ovšem vždy se každého hned podařilo vytáhnout. Bohužel tohle je první utopený na našem jezu :(
  Díky tomuto případu, se ale povodí konečně rozhoupalo a klády přirazilo napevno k sobě, takže mezi nimi už není žádná mezera a podobný případ už by se neměl nikdy opakovat. Ovšem mohlo se to udělat už dávno že…to je tak se vším…

 • Lada:

  Škoda!
  Také bych rád pochválil štěkeňský jez, vodáckou lahůdku a perlu Otavy. Bohužel nemohu. Moje zážitky jsou přesně opačné. Poslední červnový týden jsem jel s partičkou Otavu a končili jsme právě ve Štěkeni. Parádní páteční dopoledne, sedíme si v pohodě u stánku s pivem, slunce pálí a já že se skočím vykoupat na jez. Celý natěšený tedy vyrazím, trochu opivněn a příjemně spokojen. Jdu rovnou na šlajsnu. V tom si všimnu, jak někdo evidentně v šoku poskakuje nahoře na jednom z pilířů a něco zoufale volá. Běžím tam a vidím kluka zachyceného nohama mezi kládami šlajsny, které horní dvě, nevím proč, byly zvedlé asi o půl metru, takže vzniklo okno, které vcuclo spodek těla až po stehna. Jeho hrudník byl proudem přimáčknut na horní klády a ruce bezvládně vlály přes jez a hlavu měl pod vodou.
  Šest lidí se ho snažilo dostat ven, rvali jsme ho co šlo, nahoře i pod jezem, spousty lidí okolo, obrovské vypětí, slzy a riskování. Bohužel bezvýsledně, řeka byla silnější.
  Profesionálním záchranářům a hasičům, kteří přijeli asi do deseti minut, trvalo další půl hodinu, než se jim podařilo bezvládné tělo vyprostit. Vyšetření, sepsání protokolů, havrani. Nedalo se nic dělat, přestože všichni moc chtěli.
  Navíc to kluk, který přijel k dědovi na prázdniny a tohle místo dobře znal. Ach jo!
  Takže to mám jinak a nejen já….

  • Je jasné že je potřeba se mít na pozoru vždy! Já jsem se na místě vyskytl dvakrát. Jednou víc vody brzy z jara, hodně velkej adrenalin a pravděpodobně i nebezpečí. Letos na pohodu, nudnej sjezd ale pohodové koupání… Je smutné že se vždy udělá náprava problému až po té co se něco stane. Bohužel tak to v naší republice je… Jestli tam jsou kluci z povodí stejný looseři jak u nás, tak se divím že je alespoň toto dokopalo něco s tím udělat!

   Na vodě často nejsou věci tak jak se zdají…

Napiš Komentář

Spojit s facebookem