49°15'58.997"N 13°59'46.784"E

---------------------------------------

TEPLOTA VODY:
měřeno v (08:41)

6.6 °C

HISTORIE MĚŘENÍ

---------------------------------------

Aktuální počasí a průtok řeky

pokusy

Štěkeňský jez – perla Otavy, pro nejaktuálnější informace

klikněte ZDE!!

——————————————————————————————————————————————————————————–Nedaleko Strakonic se nachází vesnička Štěkeň. Protéká jí řeka Otava a překonává zde jez s krásným „přírodním aquaparkem“, který je vyhledávaným místem nejen vodáky ale i turisty a cyklisty.——————————————————————————————————————————————————————————–

POZOR! Po velké rekonstrukci jezu z podzimu 2014 je vše trochu jinak. Masivní vybagrování podjezí způsobilo znatelný pokles hladiny. Podjezí je zcela jiné, proto dávejte velký pozor kam skáčete! Všude jsou však příjemné oblázky pro děti. Také nově vybudované přístupové schody nad jezem i pod jezem velmi usnadňují jak přenášení lodí, tak přístup do vody pro plavce i děti.

——————————————————————————————————————————————————————————–

! VAROVÁNÍ !
!!  Koupání v okolí jezu je na vlastní nebezpečí  !!

ČEHO SE VYVAROVAT PŘI SPLOUVÁNÍ A KOUPÁNÍ NA TOMTO JEZU

Už za mírně zvýšeného stavu vody se nepokoušejte náš jez sjíždět bočními přepady! Stačí hladina zvýšena o 15-30cm nad normálem a pod bočními přepady se tvoří vodní válec. Pro sjíždění používejte vždy vorovou propust nebo-li šlajsnu! Pokud se na to necítíte, raději nesjíždějte jez vůbec! Více info v odkazu…

http://www.stekenskyjez.cz/rubrika/ceho-se-vyvarovat-pri-splouvani-a-koupani-v-okoli-stekenskeho-jezu

!!!NIKDY SE NEKOUPEJTE SAMI!!!

Koupání v řece a ve volné přírodě vůbec je na vaše vlastní riziko, proto opravdu dbejte zvýšené opatrnosti, nikdy nepřeceňujte své síly a neskákejte tam, kde to neznáte!

——————————————————————————————————————————————————————————–

Štěkeňský jez má mezi jezy podobné postavení asi jako Karlštejn mezi hrady. To ví každý, kdo na něm něco zažil. Ať už jako čundrák, vodák, turista či obyčejný rekreant. Šlajsna pro vodáky je dnes skutečně raritou, až malým divem světa. Je to poslední otavský jez, jehož šlajsna je využívána pro sportovní vodáctví. Za určitého průtoku se chová až jako playspot vhodný pro rodeové prvky. Podobně krásný jez býval jen v Rábí, jehož propust je nyní trvale zahrazená. I ona bývala lahůdkovým cvičným terénem pro dětské vodácké tábory.

Šlajsna, dříve vorová propust, se dá splouvat klasicky popředu i bokem, pod ní je hluboký vlňák s vracákem, který umožňuje pestrý vodácký výcvik včetně eskymáků. Ne nadarmo jez navštěvují vodáci z celé republiky. Desítky let na něm probíhají vodácké kurzy několika vysokých škol. To jsou tisíce velmi dobře vycvičených vodáckých učitelů a instruktorů.

Štěkeňské Lurdy

A co teprve koupání na jezu. Tím, že je pod jezem hodně vody, umožňují šikmé přepady z koruny jezu takové masáže a perličkovou koupel, že ji dámy označují pojmem „Lurdy“. Malá droboť se vyvaluje na šikminách jezu a když se jí zachce, skáče do pěny pod jezem. Kousek dál se v brouzdalištích máchají nejmenší caparti s maminkami.

Snad největším kouzlem jezu je vlňák, kam mladí kluci mohou skákat všelijaká salta. Jeho vracák je dokonalý přírodní tobogán. Můžete se v něm opatrně vozit a točit na okraji, a když se seznámíte, a necháte se potopit vodním vírem, absolvujete podvodní cestu, která nemá obdoby, dá se to jen srovnat s vlnami Atlantiku. Vír si vás chvíli podrží jak dračí tlama a za pár vteřin vás vyplivne o deset metrů dále. Šlajsna se dá sjíždět i na nafukovacím lehátku. Ve správném proudu jednoho ze tří ramen řeky doplují děti až pod kemp.

V hloubce pod vlňákem je tišina. Nejšikovnější kluci dokážou po hlavě skákat z kozy jezu daleko do vlňáku. Zmizí v rozbouřených vlnách, pod vodou se přimknou ke dnu jako Old Shatterhandi, otočí se, podplavou celý vlňák a schovají se pod přepady jezu ostatním. Ti, co to neznají, se o ně strachují. Prostě kluci se baví! Nejlepší borci se dokážou vynořit v největším proudu vlňáku, využít podvodních chytů a proskočit do šlajsny jak lososi. Vztyčí se, proběhnou šlajsnou, šipkou přeskočí kládu a jsou nad jezem. I tam je hloubka, kde se dá plavat stovky metrů daleko. Ve šlajsně se dá dokonce i surfovat. Kluci připevní lanem desku k železnému kruhu a na nejvyšší vlně surfují. Královská masáž je bonbónek šlajsny. Kdo umí nalézt ta správná místa, využít je pro oporu nohou, surfuje v proudu šlajsny vlastním tělem v lehu na zádech či na břiše. Nejúžasnější masáž je vsedě, záda si jen pomlaskávají.

Pod jezem jsou krásné peřeje, ale i klidné tůňky, kde se prohání hejna ryb. Nejlépe se pozorují z obou koz jezu. Je-li pozorovatel trpělivý a má štěstí, může být svědkem i útoku štiky na bělice. Je to ráj pro rybáře. V kempu proto v létě táboří i dětské rybářské kroužky. Stříbrné třpytky létají vzduchem a prorážejí zlatavou hladinu. Kamenná plata jezu a břehy řeky jsou obleženy rekreanty, na lavičkách posedají důchodci kochající se pozorováním romantického života na jezu. Zapouštíme tu své kořeny, vstřebáváme energii, abychom mohli třeba až létat.. Jako je jedna Štěkeň na světě, je i štěkeňský jez jediný.

——————————————————————————————————————————————————————————–

17 Odpovědí k „Štěkeňský jez“

 • Bud Hasan:

  Hi

  You really made a very nice website, it is wonderful.
  I had a question about a product that you sell.
  So I tried to order it, but it is sold out. and now I can no longer find the product on your site.
  I really want to order 10 pieces. the product i want to order looks like this on this website
  https://bit.ly/ProductItem622 I hope i can order the product soon from your webshop.

  Have a verry nice day
  Greetings

 • Galen Jamison:

  Hi

  I have something for you. Can you remember that we had spoken on the phone.
  I had promised you Silver Member Special coupons just for you.
  https://bit.ly/SilverMembercoupons
  I hope you like it.

  Greeting

 • Anavar Cycle Before And After
  As you now have browse the over article, you have to have a greater comprehension of the cause of allergy symptoms and the best way to aid your self deal with the signs or symptoms. Should you be like the majority of allergies sufferers, you won’t can get total comfort, but there are several things you can do which will help make your circumstance much better. Make use of the recommendations using this report to help with making yourself feel much better!Home Design Made Easy By Using These Basic Steps
  Anavar Jaw Growth
  Even though you favor to do business with an agent, look at investing in a new vehicle insurance plan on the web. A lot of service providers supply reductions in price for plans purchased on the web because of the decrease overhead costs. However, you can still work together with a real estate agent for just about any queries or plan modify throughout the lifetime of the insurance plan.
  Stanozolol Usa
  In order to fruit juice although expecting a baby, question your doctor concerning the fruits, veggies, and other spices and artificial additives you make use of to make certain they’re all healthy to your newborn, too. By way of example, there are many herbal treatments that are typically seen in teas which can cause spontaneous abortion! Verify to make sure that whatever you ingest is ok.
  Dianabol Muscle Growth

 • Testosterone Propionate Cena
  Professionals inform us we consistently have malignancy tissues inside our body. These don’t turn into many forms of cancer illness if there exists a healthful immune system that eliminates these cellular material from your gut and our blood. Keep the liver organ wholesome, consume a great deal of cruciferous veggies (that can help the liver dump pollutants) and those many forms of cancer cells will not likely get the opportunity to perform amok.
  Deca Durabolin Anabolic Rating
  To reduce the expense of your health insurance coverage, spend your costs annually. Most insurance companies add-on a service demand to every payment per month you will be making. Should you pay out yearly, you can often reduce or omit these support costs. As well as the saving money, having to pay yearly means you only need to plan for medical insurance expenses after each year.
  Anavar Or Turinabol
  How you sound on your own video clip is as important as how you look. Is the speech wavering? Will you seem undecided about on your own? Would you say „um“ or „like“ a good deal? Attempt to noise normal with out seeming similar to a robot. In the event you can’t pull it well, question another person to stay in the recording.
  Deca Durabolin Cycle Dosage

 • Mastroni
  If you fail to afford to pay for insurance coverage, you can attempt some things to get the medical therapy you require. Many claims offer insurance coverage to skilled folks, in addition to clinics, that provide take care of a slipping level payment. The funds that you just help save, can provide you the opportunity to get health care insurance later.
  Turinabol Buy Online
  For easy lower-excess fat preparing food ensure that you study the oils that you use inside your quality recipes. When you just pour it through the bottle it is possible to accidentally involve excessive gas in the dish. By determining it all out, you are offering your self much more control of how much oils you can utilize, which will help you keep the food far healthier.
  Oxymetholone Half Life
  Lots of people are overjoyed but in addition a little bit afraid whenever they initially learn they are expecting. Having some anxiety is organic, but you must bear in mind to keep your awesome. It helps to try and discover just as much as you may. The greater number of you understand carrying a child the easier time you could have while pregnant. So, pay attention to all of these ideas to try and make your carrying a child as easy as feasible.
  Turinabol A Oxandrolon

 • Oral Steroids Liver Protection
  When you visit a shopping center, or anywhere with a large parking lot, make an attempt to recreation area as not even close to the shop as you possibly can. This small modify can improve the volume of strolling that you do, which will increase the amount of body weight that you shed. Even though it may not seem like much, it is going to add up should you this whenever that you get to a shop.
  Sustanon 250 Ou 400
  One of the more efficient methods for minimizing anxiety is choosing a long go walking. Furthermore this take away you from the demanding atmosphere in addition, it enables you to obvious the mind when you are preoccupied. If you go alone make sure to try taking some wonderful audio together with you to assist you to truly feel even better.
  Testosterone Propionate With Anavar
  The pleasures of wine, once perfected can turn any dish into an event for get together. Utilize these suggestions to realize how to complement meals or party with all the greatest wine beverages and you may get any function more enjoyable. Just like a great cook although, you’ve got to adhere to your personal choices also, as you understand.Tips On Creating Your Internet Site
  Tout Sur L’Anavar De Robocop

 • Ramon Boote:

  Hi

  My compliments for you beautiful website what you have made.
  I had visited your website last month to order something, but unfortunately I did not have enough money to buy it,
  but today because I had enough money, I wanted to order it from you, but I can not find the product anymore in you shop,
  it looks like this on this blog http://bit.ly/Fasionblogitem i can order it from someone else, but would like to buy it from you,
  I hope you will sell the product again soon, mail me if you are going to sell it again, I’ll wait.

  Greetings

 • Petr:

  K Vachtovým jsem jezdil každý rok přes 25 let. Po převzetí kempu novým majitelem je to KATASTROFA! Není zda ani kontejner na odkládání odpadu (copak na to hygiena?), voda není označena jako pitná, sprchy venkovní bez jakékoliv zástěny a poličky na odložení ručníku. Kiosek nemá ani kelímky na pivo – pouze do skla za zálohu 50,- Kč, a když sklo dojde, pivo se netočí (neuvěřitelný amatérismus)!!! Utopenec za 49,-! smažený sýr za 119,- a půl hodiny čekání! Pro karavany 2 (slovy dvě) zásuvky. Chatky zmizely, osvětlení zmizelo, na pánských záchodech tma jako v pytli, samostatná umývárka zmizela. Nový majitel to absolutně nezvládá resp. evidentně nemá na investici do přijatelného standardního zázemí, nechápu pronajímatele, proč měnil nájemce, to byla pěkná blbost a likvidace solidního léty prověřeného a osvědčeného kempu!!!!!!

 • Milos Matras:

  Ti surfovou desks kdysi vynalezli Nazi treneri kdyz sem s Ústeckym lyžarskym oddílem ( Chemička Ústi n/L )travili kazdorocní letní soustredení (sedumdesátá léta) pucodní použití tohletoho „surfovacího park a“ na šlaksnē byl tréning sjezdového postoje a posilování stehenních svalú ❗️

 • Milos Matras:

  Ti surfovou desks kdysi vynalezli Nazi treneri kdyz sem s Ústeckym lyžarskym oddílem ( Chemička Ústi n/L )travili kazdorocní letní soustredení (sedumdesátá léta) pucodní použití tohletoho „surfovacího park a“ na šlaksnē byl tréning sjezdového postoje a posilování stehenních svalú ❗️

 • Petr:

  Po 30ti letech v létě pravidelně trávených ve Štěkni jsem v naprostém šoku! Někdo zprasil celý pravý břeh od jezu až do nevidím lomovým kamenem!!!! Přírodní břeh plný života je v PRD…. Místo přírodního prostředí výhled jak u Karlova mostu v Praze – místo přírody hromady uplácaných šedých kamenů zcela bez života, přírodní úkryty pro ryby v hajzlu! A to je tam pole, kterému občasné podemletí při povodni nemohlo uškodit, ostatně fungovalo to tak několik staletí. A teď zřejmě nějaký trotl potřeboval utratit nějaké evropské fondy a řeku dokonale zprasil. HNUS! HNUS! HNUS!

 • admin:

  Lidé jsou čím dál méně obezřetní. Tento rok se nám u jezu topilo již několik vodáků. V minulosti se toto nestávalo! Nyní se to děje opravdu často! Vodáci jezdí často pod vlivem a nemají žádné zkušenosti ani neumějí odhadnout míru rizika podle vzhledu jezu a proudu vody.

  Vždy za zvýšeného stavu vody se nepokoušejte náš jez sjíždět bočními přepady! Stačí hladina zvýšena o 20-30cm. Buď jeďte vorovou propustí středem jezu a nebo, pokud se na to necítíte, raději nesjíždějte jez vůbec! Více info jak sjíždět jez a na co si dávat pozor v samostatném článku – http://www.stekenskyjez.cz/rubrika/ceho-se-vyvarovat-pri-splouvani-a-koupani-v-okoli-stekenskeho-jezu

 • Tereza:

  Lada: ano přesně,taky jsme u toho byli a opravdu to nebyla pěkná podívaná.bylo mi kluka opravdu líno a už při mé druhé návštěvě Štěkeňského jezu vzpomínám na toho chudáka.

 • admin:

  Je to tak, bohužel… Tuto záludnost nad hranou jezu místní dobře znali a mohu jen potvrdit, že podobné případy zachycení nohy, ruky se stali v minulosti již vícekrát, zvláště po povodních byli mezi kládami větší mezery. Ovšem vždy se každého hned podařilo vytáhnout. Bohužel tohle je první utopený na našem jezu :(
  Díky tomuto případu, se ale povodí konečně rozhoupalo a klády přirazilo napevno k sobě, takže mezi nimi už není žádná mezera a podobný případ už by se neměl nikdy opakovat. Ovšem mohlo se to udělat už dávno že…to je tak se vším…

 • Lada:

  Škoda!
  Také bych rád pochválil štěkeňský jez, vodáckou lahůdku a perlu Otavy. Bohužel nemohu. Moje zážitky jsou přesně opačné. Poslední červnový týden jsem jel s partičkou Otavu a končili jsme právě ve Štěkeni. Parádní páteční dopoledne, sedíme si v pohodě u stánku s pivem, slunce pálí a já že se skočím vykoupat na jez. Celý natěšený tedy vyrazím, trochu opivněn a příjemně spokojen. Jdu rovnou na šlajsnu. V tom si všimnu, jak někdo evidentně v šoku poskakuje nahoře na jednom z pilířů a něco zoufale volá. Běžím tam a vidím kluka zachyceného nohama mezi kládami šlajsny, které horní dvě, nevím proč, byly zvedlé asi o půl metru, takže vzniklo okno, které vcuclo spodek těla až po stehna. Jeho hrudník byl proudem přimáčknut na horní klády a ruce bezvládně vlály přes jez a hlavu měl pod vodou.
  Šest lidí se ho snažilo dostat ven, rvali jsme ho co šlo, nahoře i pod jezem, spousty lidí okolo, obrovské vypětí, slzy a riskování. Bohužel bezvýsledně, řeka byla silnější.
  Profesionálním záchranářům a hasičům, kteří přijeli asi do deseti minut, trvalo další půl hodinu, než se jim podařilo bezvládné tělo vyprostit. Vyšetření, sepsání protokolů, havrani. Nedalo se nic dělat, přestože všichni moc chtěli.
  Navíc to kluk, který přijel k dědovi na prázdniny a tohle místo dobře znal. Ach jo!
  Takže to mám jinak a nejen já….

  • Je jasné že je potřeba se mít na pozoru vždy! Já jsem se na místě vyskytl dvakrát. Jednou víc vody brzy z jara, hodně velkej adrenalin a pravděpodobně i nebezpečí. Letos na pohodu, nudnej sjezd ale pohodové koupání… Je smutné že se vždy udělá náprava problému až po té co se něco stane. Bohužel tak to v naší republice je… Jestli tam jsou kluci z povodí stejný looseři jak u nás, tak se divím že je alespoň toto dokopalo něco s tím udělat!

   Na vodě často nejsou věci tak jak se zdají…

Napiš Komentář

Spojit s facebookem